English for Worldwide Careers
Начало Методи Екип Кариери Галерия Новини Контакти
 
МЕТОДИ

  Учителят е най-ентусиазираният ученик в класа

 Учителят е винаги първи в класната стая,
за да посрещне своите ученици и да създаде
ползотворна академична атмосфера
на добри взаимоотношения и взаимно уважение.

 Учителят печели уважението и доверието на своите ученици заради своите отлични професионални и културни познания и отлично подготвени, интересни и ефективни уроци.

 Учителят говори в час само на английски език, който е съобразен с нивото на учениците.

 Учителят осигурява активно участие на учениците си посредством добре формулирани, изпълними задачи за работа по двойки, в малки групи или като цял клас, които водят към интересни дискусии, база за подробно планирани писмени работи.

 Учителят, според метода „ученикът - център на класната стая“, е винаги сред учениците си и упражнява индивидуален подход, като насочва и насърчава всеки ученик поотделно.

 Учителят постига трайни знания на своите ученици със системни преговори и текущи тестове. Всяка академична програма завършва с положен писмен и устен финален изпит, удостоверяващ езиковите постижения на ученика според критериите на Общоевропейската езикова рамка /CEF/.

 Учителят редовно информира своите ученици /и техните родители/ за постиженията им, както и изпраща срочни on-line доклади на края на всеки срок и учебната година. Учителят също така насърчава своите ученици самостоятелно да оценяват знанията си чрез използване на езиковото портфолио на Общоевропейската езикова рамка /CEF/.

 Най-важната и вярна оценка на работата на учителя е тази на учениците, които при желание попълват анонимни анкети за работата на Conrad centre of English studies в края на всеки срок.

© JConrad Начало Методи Екип Кариери Галерия Новини Контакти Карта на сайта